Zalen Schaaf,

 

Hoewel het mijn bedoeling was om deze site nautisch te houden en ter promotie van mijn boek te maken, nopen de ontwikkelingen in Leeuwarden wat betreft rond mijn vroegere werkplek na mijn zeemansloopbaan n.l."Zalen Schaaf" mij om ook dit stukje verleden van mij aan de openbaarheid toe te vertrouwen. Toen ik aan de wal kwam, mocht ik na twaalf ambachten dertien ongelukken aan de slag in Zalen Schaaf. Een zieltogend bedrijf wat halfweg de jaren 50 werd aangetrokken door de gemeente Leeuwarden om het nieuw leven in te blazen. Mevr. Schaaf met haar assistent Boetes mochten hieraan kleur geven. Hoewel zij samen hun best deden en inderdaad het bedrijf lieten opleven, kwam de grote ommekeer toen men, na pensionering van mevr.Schaaf, mijn achternaamgenoot de hr. en mevr. T.vander Meer werd aangetrokken. Ruim 25 jaar maakte het bedrijf een bloeitijd door, waaraan ik gelukkig twintig jaar heb mogen meewerken. Eerst als medewerker algemene dienst en kort daarna als assistent bedrijfleider. Waarom Zalen Schaaf in 1995 aan de hr.van der Borg MOEST worden verkocht wil ik geen woorden meer vuil maken omdat ik dan misschien mensen moet beschadigen. Aan ons heeft het niet gelegen, wij werkten  geregeld 70 uren per week om het onze klanten naar de zin te maken, iets wat wij zagen als onze plicht. Dit altijd met plezier. Om aan te tonen dat Zalen Schaaf een belangrijke rol  mocht vervullen voor de Leeuwarder gemeenschap hier een aantal aktiviteiten welke in deze periode bij ons plaats hebben gevonden.

9 Toneel avonden  door T.O.G. per jaar. 

2  à 3 uitvoeringen van toneelvereniging Ten Kate per jaar. 

2 uitvoeringen van de Friesche Krite per jaar.

Diverse toneel uitvoeringen van buurtverenigingen.

3 Feestavonden van watersportvereniging de Meeuwen per jaar.

1 Feestavond van De Leeuwarder Watersport per jaar.

Toneelavond Leeuwarder groenteboeren per jaar.

Schoolfeesten.

Diverse personeelsfeesten.

Diverse feestavonden van sportclubs uit Leeuwarden.

Deze avonden altijd met verloting en bal na tot vaak 3 uur s'nachts.

Balletuitvoering van 2 balletscholen

+- 7 popconcerten per jaar ( st. Ooievaar ).

 Boksen ( vaak noordelijke kampioenschappen, maar ook de onvergetelijke wedstrijd tussen Scheer en Ijsselmuiden ).

Kampioenschappen power lifting.

Kampioenschappen body bilding.

Ook een dartwedstrijd vond zijn weg naar Schaaf.

Verder nog wijn-proeverijen.

Thema-avonden ( wild west avond ).

Verschillende modeshows werden in Schaaf georganiseerd. 

Diverse examens van opleidings-instituten uit Leeuwarden.

Schooltentamens en diplomauitreikingen.

Ook diverse kerkelijke organisaties hadden in Schaaf hun geregeld terugkerende samenkomsten zoals Johan Maasbach, de Maranatha, E.O. met T.V. opnames van o.a. Berdien Stenberg.

Ook diverse bonden hadden protest bijeenkomsten en vergaderingen in Zalen Schaaf.

De plattelandsvrouwen hielden bijeenkomsten maar ook lezingen bij ons.

Er waren veilingen en beurzen ( b.v. platenbeurs ) en overige verkopingen. Openingsballen van de diverse dansscholen uit Leeuwarden, en hiernaast van dansschool Saco Velt  tussenbal, kerstbal, eindbal, en diverse danswedstrijden .

Ook het  afdansen vond hier plaats.

Een aantal zondagmiddagen werd besteedt aan een matinee met vaak de Bigband van Jelle Buizing, maar ook wel eens met een band uit Groningen of een andere Bigband.

Rastie Rostellie behoorde tot de klandizie en ook Jomanda gaf haar readings in Schaaf.

Ook de sociale werkvoorziening in Leeuwarden had hier hun feestavond met diverse landelijk bekende artisten.

Kindercircus Sarantie gaf er zijn jaarlijkse premiere.

De zangvogel vereniging had hier zijn keuring. ( later overigens in Tivolie ). 

Veel bruiloften en receptie werden door ons georganiseerd, vaak met een door de bedrijfsleider gemaakt koud buffet.

Afscheidsrecepties en zelf een condoleance meeting hebben wij meegemaakt.

Nieuwjaars receptie's. Er werd een coctail geserveerd in de kleuren van het bedrijf wat deze receptie gaf. 

Lezingen (b.v. over Grutte Pier het vlot ).

8 Maart Internationale vrouwendag.

4 Mei, dodenherdenking.

Talentenjachten en de feestavond van de Friesche katholieke jongeren. 

Maar ook werd het na scherpe berekening ( er was een beperkt budget ) mogelijk om het sinterklaas-sprookje terug te halen voor de schooljeugd, overigens ook voor een zaal vol ouderen op de woensdagavond. 

Toen wij naast Schaaf ook nog de v.m.synagoge onder ons beheer kwam breidde ons werk nog verder uit.

Iedere avond dansles van de hr.Velt.

De aardappel en kaasbeurs op vrijdagochtend.

Iedere zondag een kerkdienst en ook kleinere huwelijks-receptie's en ook een uitvaart vielen ons ten deel.

Maar bovenal de verhuur van onze kleinere zalen zorgde ervoor dat er werd verdient, iets wat door de laatste eigenaar als niet belangrijk is ervaren. B.v. in de balletzaal hadden we twee balletscholen, op  zaterdag massagecursus, twee zangkoren. 

Op A.B., de bovenzaal, horecacursus en vergaderingen.

In de tuinzaal vergaderingen van de grotere politieke partijen, woningbouw verenigingen, gemeenteraadsvergaderingen en zelfs de uitrijking van een koninklijke onderscheiding. In de heerenkamer ook diverse kleine vergaderingen waaronder een samenkomst van dominee's. Incidenteel verhuurden wij tafels en/of stoelen.  

Ook de slagersvakschool is een tijdje bij ons gevestigd geweest.

Bij Schaaf was dus in de jaren 70 tot 1995  alles mogelijk zoals de bruiloft van onze garderobe-juffrouw op een kameel. Haar wens was overigens op een olifant, maar daar was niet aan te komen. Zelfs aan de wens van een bruidspaar om hun receptie af te sluiten met een brandende ijstaart werd gehoor gegeven. ( geloof me het kan ).

Waarom deze opsomming: De commentaren op de faceboeksite "Skaaf mut blieve" gaan er bijna allen van uit dat de laatste eigenaar zo belangrijk is geweest voor de bevolking van Leeuwarden ( dit is niet denigrerend bedoelt naar de hr. van der Borg ) en op een enkeling na wordt de voorgeschiedenis totaal vergeten. Mensen als mevr.Schaaf de hr.Boetes en de fam. van der Meer zijn ook belangrijk geweest voor het behoud van Schaaf en hieraan heb ik een misschien ook wel een belangrijke bijdrage mogen leveren, overigens met nog andere personeelsleden al dan niet ambulant of in vaste dienst die altijd hun uiterste best hebben gedaan. Wij waren ons er echt wel van bewust dat de tijden aan het veranderen waren en wij moesten kiezen voor b.v. een eigen programering inplaats van enkel verhuur. Maar plannen hierover zijn in 1994 door de toen verantwoordelijke wethouder finaal van tafel geveegd. 

Een voorname cultuurtechnische colomnist van de Leeuwarder Courant, Pieter de Groot, schreef "Skaaf mut blieve" maar vroeg zich tevens af hoe en waarom. Hoewel ik voor deze aktie ben, worstel ook ik met de vraag van de hr. Pieter de Groot. Misschien is het goed om mijn opsomming eens goed na te lezen. Sorry, maar naast cultuur en nostalgie, sociale woningbouw voor oudere mensen is economisch gezien toch ook niet ongunstig. ( dit laatste niet uit de grond van mijn hart ). Hierbij wou ik het laten.

 

Skaaf mut blieve.docx (28,2 kB)